DE OUDERVERENIGING

De oudervereniging BSGO MERLIJN is vijfentwintig jaar geleden (onder een andere naam) opgericht met als voornaamste doel, de ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren. Er is in de loop van de jaren een hechte band gegroeid tussen de oudervereniging en andere geledingen van de scholengemeenschap (directie, schoolraad, ...)
Velen onder u steunen de oudervereniging door lid te zijn en/of de activiteiten ingericht door de school en/of de oudervereniging bij te wonen.
De actieve leden van de oudervereniging vormen het oudercomité. De leden van het oudercomité staan onder meer in voor enkele praktische zaken ter ondersteuning van de werking van de school, zoals bijvoorbeeld de hulp bij schoolfeesten ( grootouderfeest, Italiaanse avond, kerstmarkt, schoolfeest, ... )
Maar daarnaast wordt er binnen het oudercomité nog aan veel andere dingen gewerkt.

• Het oudercomité wil op de eerste plaats een vertegenwoordiger van de ouders bij de directie en leerkrachten zijn. De directie en de leerkrachten zelf doen al hun uiterste best om intens contact met de ouders te onderhouden. Maar mocht er toch ooit iets niet duidelijk zijn, kan u terecht bij de mensen van het oudercomité. Zij zullen zich inspannen om uw vraag te helpen beantwoorden. De leden van het oudercomité staan onderaan dit schrijven vermeld. De verslagen van de vergadering zullen op school ter inzage liggen.

• Het oudercomité vergadert een zestal keren per jaar . Voorstellen, ideeën, problemen, ... kunt u altijd laten opnemen in de te bespreken agenda. Zij zullen steeds de nodige aandacht krijgen. U kan uiteraard ook altijd op een vergadering uw probleem, idee komen verduidelijken en/of uw standpunten komen verdedigen.

• Een overzicht van de talrijke activiteiten:

BOEKENBEURS
Sinds een 25-tal jaren wordt er in onze school ieder jaar een boekenbeurs georganiseerd. Vorig jaar nodigde de oudervereniging Stijn Moechaers, Kaat Vrancken, Nicole Ceulemans, Irene Hardenbol en Edith Oeyeb uit. Deze jeugdschrijvers vertelden daar uitgebreid over hun boeken, hun verhalen, ... De opbrengst van de boekenverkoop stelt de oudervereniging ieder jaar weer in staat om elke klas een boek cadeau te doen. Op die manier groeit de klas-bibliotheek elk jaar weer aan met een nieuw boek.

MOEDER- en VADERDAG
Elk jaar opnieuw proberen we onze mama's en papa's op een originele manier te verrassen.
We zijn vooral op zoek naar leuke ideetjes voor zowel moeder- als vaderdag. Voel je je geroepen om met ons mee te denken, heb je een goed idee en/of ben je creatief. Laat het ons weten, we kunnen je ideeën, hulp, enz. goed gebruiken.

EIND JUNI
deze dag stond in het teken van afscheid: onze toenmalige zesdeklassers gingen met de fiets op pad, brachten een bezoekje aan het poorthuis van Alden Biezen, namen een duik in het zwembad "De Kimpel" en aten ter verkoeling een ijsje bij Melone.
Al onze kinderen kregen de ijsman op bezoek op de speelplaats.