Error showing flash-object.

Even terug naar 1948

Onze school start op 1 september 1948, als meisjesschool, drie jaar na de tweede wereldoorlog en de eerste atoombom op Hiroshima. Enkele maanden ervoor, in mei, wordt in Palestijns gebied de staat Israël opgericht.
Op de ‘pioniers’ van onze school hebben deze gebeurtenissen ongetwijfeld een onuitwisbare indruk gemaakt.
Onze juffen mogen voor het eerst gaan stemmen, want in datzelfde jaar wordt aan de vrouwen in België het stemrecht toegekend.
In nasleep van de grote oorlog weigeren de Russen de toegang tot West-Berlijn via het Oost-Duitse grondgebied. Men spreekt van de blokkade van Berlijn
In London worden de Olympische Spelen gehouden, dit is geleden van 1936 in Berlijn.
Juliana, de moeder van huidige koningin Beatrix, volgt haar moeder, Wilhelmina, op als Koningin der Nederlanden.
De Wereldgezondheidsorganisatie komt uit haar startblokken  en in Zuid-Afrika zorgt de apartheid voor een uitgesproken scheiding tussen het blanke en het zwarte ras.
1948 is het geboortejaar van de Zweedse schrijver Henning Mankell en Paul Michiels van de groep Soulsister.
Mahatma Gandhi, de Indische leider, wordt vermoord en de Amerikaanse vliegtuigpionier Orville Wright komt te overlijden …
In de daarop volgende jaren kent het ‘staatsonderwijs’ ook in onze contreien een woelige aanvangsperiode.
Tot in 1974 is onze school op tal van locaties gehuisvest, de omstandigheden zijn allesbehalve ideaal. Als tijdelijke oplossing verhuizen we naar de huidige paviljoenen.
Krachtige onderwijsmensen hebben ons de voorbije decennia laten groeien tot wat we nu zijn. Het is goed te weten dat onze vele voorgangers het reilen en zeilen min of meer volgen en ons bovenal een goed hart toedragen.
Wij gedenken in eerbied onze oud-collega’s die in de loop der jaren overleden zijn ...

Historiek

Onze school werd op 1 september 1948 gesticht als voorbereidende afdeling van de   Rijksmiddelbare Meisjesschool met  vestigingen in de Kielenstraat, de Moerenstraat en op de Kastanjewal.  

De pioniers waren mevrouw Diels in de kleuterafdeling, mevrouw Daerden in de eerste graad, mevrouw Geysen-Rubens in de tweede graad, mevrouw Thiry in de derde graad en mevrouw Dochain-Van Munster als  directeur.

"De lokalen waren gelegen in het complex van een voormalige behangpapierfabriek met een uitgang aan de  Kielenstraat, dwars op de Sint-Rosastraat. Aan de voorkant van dit complex, met een uitgang op de Moerenstraat, was voordien een wasserij gevestigd.”

“Al de onderwijzeressen van de gemeenteschool hadden een aanvraag gedaan om naar de school te komen. Alleen mevrouw Diels kwam van de gemeenteschool, de andere onderwijzeressen waren afgestudeerd aan de normaalschool in Laken. Op dat ogenblik bestonden er slechts twee normaalscholen in Vlaanderen : één in Laken en één in Brugge.”


Mevrouw Geysen:
“In september 1948, ik was net in de keuken bezig, kwam er een telegram. Na de vliegende bommen uit 1940 - 1945 wilde vader eigenlijk niet dat ik nog ging werken in het onderwijs. De eerste directrice was mevrouw Dochain. De concierge was Cecile Wijnants. Zij wist nu eens alles van wat er op school leefde of wat er de ronde deed. Jef Claes maakte elke dag soep voor de kinderen. Pastoor Baeten gaf de godsdienstlessen.”

Mevrouw Snellinx:

“Op 1 januari 1950 nam mevrouw Rotty het vaandel over van mevrouw Dochain. Mevrouw Rotty was een strenge maar  rechtvaardige directrice. Zij woonde in de Moerenstraat.

In 1954, bij de oprichting van de Rijksnormaalschool in  Tongeren, werd de lagere afdeling een ‘oefenschool’.
In 1959 - 1960 werd de lagere afdeling ondergebracht in paviljoenen naast het ‘huis Justin’ in de Moerenstraat.
Het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar werd gehuisvest in de "Predikherenstraat”.
Rond 1966 werd de ‘Oefenschool’ ondergebracht in het oude atheneum in de Maastrichterstraat.
Tegen de kerkhofmuur,  op de campus van de Normaalschool in de    Sacramentstraat, zaten de kleuters.

Na de brand in het internaat van het college in Heusden zijn de leerkrachten ‘in opstand’ gekomen    tegen de destijds bijzonder onveilige toestand van de huisvesting in de Maastrichterstraat. In 1974 kon de kleuter-–en lagere school intrekken in de inderhaast opgetrokken “semi-permanente” paviljoenen op de scholencampus in de Sacramentstraat 70. Een tijdelijke huisvesting die inmiddels nog steeds  dienst doet. Wij blijven hopen dat de ‘decisionmakers’ van ons onderwijsnet niet enkel het tijdelijke karakter van ons gebouwencomplex opheffen, maar ooit de plannen willen steunen om een degelijk en aan de huidige tijd aangepast en meer aantrekkelijk schoolgebouw op te richten. 
Een geluk dat het enthousiasme, de goede werksfeer, de bijzondere aanpak en het kindvriendelijke klimaat de infrastructurele ongemakken minder laten doorschijnen.

Na de verhuis naar de Sacramentstraat werd de samenwerking met de docenten van de normaalschool nog intenser. Wij deelden onze lerarenkamer met de docenten van de lerarenopleiding, De omgang was professioneel en hartelijk. Toekomstige kleuterleidsters en onderwijzers vonden er niet   alleen hun voorbeelden, maar ook geduldige en ervaren mentoren die met de stuwkracht van de normaalschool in de achtertuin steeds vooruit waren op de ontwikkelingen  binnen het onderwijslandschap.
In 1987 verhuist de normaalschool naar Hasselt. De basisschool blijft achter op de scholencampus in de Sacramentstraat. De stedelijke academie voor beeldende kunsten en muziek neemt haar intrek in de vrijgekomen gebouwen.

Onze kleuterschool fungeert nog steeds als ‘oefenschool’ voor de studenten kleuteronderwijzer(es) van de XIOS Hogeschool in Hasselt. In de lagere school zijn alle jaren opnieuw studenten te gast om zich via kijk-, luister- en actieve stages voor te bereiden op hun toekomstige beroep.  

De stap naar de naamsverandering in 2004 werd ondermeer ingegeven door het feit dat ‘oefenschool’ in zijn oorspronkelijke betekenis door de meeste mensen niet meer juist begrepen werd. De leerlingen hebben na veel overleg en enkele selectieronden de benaming ’Merlijn’   gekozen uit meer dan honderd inzendingen van kinderen en ouders.          
Sinds het schooljaar 2004-2005 gaan wij als Basisschool  Merlijn door het leven.

In Merlijn zijn engagement en teamgevoel de hoofdrolspelers. Samen met de ouders werken we aan de basisvorming van de ons toevertrouwde kinderen die later mogen uitgroeien tot Veelzijdige Intrigerende Persoonlijkheden. Samenleven moet je leren, en leren kan fijn zijn ! Daarvoor ben je hier op de juiste plaats. Merlijn heeft een goed zicht op de ontwikkeling van haar leerlingen, werkpunten worden uitdagingen ! …

Collega’s

Directies

1948-1950           : mevr. Dochain
1950-1959           : mevr. Rottie-Glazemakers
1959-1974           : mevr. Rottie-Glazemakers, hoofdonderwijzer : mevr. Melchior-Iven
1974-1975           : mevr. Melchior-Iven
1975-1978           : mevr. Snellinx-Notelaers
1978-1989           : mevr. Duwyn-Warnants
1989-1990           : mevr. Pansar-Hansen
1990-1993           : dhr. Vissers G.
1993-1998           : mevr. Perceval G.
1998-2015           : dhr. Nassen R.
2015-......              : mevr.Creyf M.

Onderwijzend personeel kleuter- en lagere school

dames en heren Stockman-Weyens, Linneman-Vandegoor, Diels-Rogister, Daerden-Peuskens, Stockmans-Hion, Geysen-Rubens, Melchior-Iven, Thiry-Moens, Snellinx-Notelaers,  Duwyn-Warnants, Vreven-Mathijs, Arnots-Moermans, Kusters-Vrijens, Valkeners-Van Sichen, Deboes-Maes, Stoffels, Vandebeek, Raison-Lenaers, Notelaers-Reynders, Caers,     Jacobi-Guillaume, Humblet-Wierts, Steyns-Paques, Mesotten-Larondelle, Geysen, Perceval, Peeters-Linneman, Wuidar-Kucera, Neven-Vos, Box-Moens,   Brughmans-Billen, Joris-Sente, Fias-Croughs, Vermeulen-Nelissen, Pansar-Hansen, Jolling, De Meirleir-Gerrits, Nassen,   Boden, Opdenakker,  Bertho, Verbeke, Schils, Hermans-Christiaens, Roosen-Mottart, Box, Mathias-Boddaer, Straetemans-Deckers, Wijnants, Thonon, Quenis, Timmermans, Groffils-Francois, Vossen, Coenegrachts, Schaelenbergh, Thijs, Van Hecke,  Fontaine, Vaes, Maex, Guisson, ...

Bijzondere leermeesters godsdienst en zedenleer

dames en heren Gielen, Ghaye, Loyens, Peters, De Meirleir, Wijnants,  Vanderheyden, Reeber, Stefani, Simeonidis, Zemmouri,

Error showing flash-object.
Facebook